domingo, 20 de mayo de 2018

Día Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia

O 17 de maio, que en Galicia se conmemora o Día das Letras Galegas, tamén se conmemora o Día Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.  Desde o ano 2005 se conmemora este día porque o 17 de maio de 1990 o OMS (Organización Mundial da Saúde) eliminou da lista de enfermidades mentais a homosexualidade. Esta conmemoración é máis coñecida polas súas siglas en inglés, IDAHTB,  International Day Against Homophobia, Transphobia ans Biphobia.

O obxectivo principal deste día é dencunciar a discriminación de que son obxeto as persoas homosexuais, bisexuais e transexuais e para facer avanzar os seus dereitos en todo o mundo.  No ano 2105, incorporouse a bifobia ao nome da compaña.

Dende un punto de vista educativo, está claro que a escola, como institución educativa, debe contribuír a educar no respeto á diversidade sexual, xerando espazos de respeto e tolerancia, que fomenten o desenvolvemento da personalidade de cada persoa.

Neste sentido, quero compartir con vós a iniciativa do IES Politécnico de Vigo, que na vindeira semana, entre o 21 e o 25 de maio, orgniza a II Semana da Diversidade LGTBIQA+   Unha iniciativa da área de igualdade do instituto que "traballa para conseguir un centro coeductivo, libre de discriminación e respectuoso con todas as diversidades, en que todos e todas as estudantes teñan o mesmo dereito a unha educación de calidade nun ambiente escolar seguro".


O Concello de Moaña organiza o 2 de xuño unha Festa da Diversidade Sexual.

No noso centro, tamén vimos dando algúns pasos para educar no respeto á diversidade sexual.  En 3º de ESO, organizamos unha charla coa Asociación Nós Mesmas. En 4º de ESO, un obradoiro impartido por Cruz Vermella.

Aquí vos deixo, materiais para traballar nas aulas esta temática:

Material didáctico diversidade afectivo sexualdomingo, 13 de mayo de 2018

Calendario da ABAU para este curso

A CIUG ven de publicar o calendario da Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), proba necesaria para o alumnado que despois de cursar bacharelato queira acceder a estudios universitarios.  Tamén é unha proba que poden facer aqueles que xa teñan aprobado a proba de acceso á universidade en anos anteriores e desexen mellorar a súa cualificación; ou aquel alumnado que, despois de cursar un Ciclo Formativo de Grao Superior, desexe acceder á universidade e mellorar a súa nota de admisión (nota media de ciclo formativo).Outros enlaces de interese:
Control da ansiedade ante os exames

Agora que estamos na recta final do curso, os orientadores e orientadoras escolares recibimos consultas e solicitudes de axuda en relación á ansiedade ante os exames. Ansiedade que se pode manisfestar con bloqueos: "quedeime en branco", "sabíao na casa e esquecino no exame"...; sudoración, palpitacións, mareos...
Achegamos un material da Universidade de Almería e o Ministerio de Educación e Ciencia:

No material podemos diferenciar dúas partes: unha na que se aborda que é a ansiedade e como se manifesta; e outra,  nos facilita unha serie de recomendacións sobre hábitos saudables, técnicas e estratexias para reducir e afrontar a ansiedade ante os exames.

Dedicarlle un tempo a lelo e a poñer en práctica as técnicas que se nos recomendan pode axudarnos a afrontar mellor esta recta final do curso.


miércoles, 2 de mayo de 2018

DIA INTERNACIONAL CONTRA O ACOSO ESCOLARO día 2 de maio se celebra o Día Internacional contra o Acoso Escolar, para concienciar sobre o acoso escolar, un problema que afecta a escolares de todo o mundo.  A data foi promovida en 2013 pola entidade Bullying Sin Fronteras e respaldado por máis de 3000 organizacións non gubernamentais de todo o mundo.  

Este ano, o Ministerio de Educación, centra a súa mensaxe nun dos 3 piares do acoso escolar: os observadores, aqueles que ven o que está pasando pero non fan nada.  Por medo a que lles pase a eles.  Por medo a que lles chamen chivatos.  Porque pensan que non vai con eles.  Porque igual o merece.  Porque...

Por iso, o lema da campaña ¿Acosan a tu compañero?  No te calles, vai dirixido a eles, porque sin eses espectadores pasivos, gran parte das condutas acosadoras dos agresores desaparecerían. E sobre todo, a vítima se sentiría apoiada, respaldada.  Non se sentiría sola.


Netflix, para promocionar a 2ª temporada da súa serie 13 razones, lanza unha campaña contra o acoso escolar.  Un experimento social no que unha veintena de adolescentes foron protagonistas voluntarios. Como te fai sentir que te insulten? E que digan cousas boas de ti?  Os alumnos e alumnas dun centro de Madrid responden a estas preguntas.
Interesante para promover a reflexión do alumnado ou para levar a cabo en aulas onde hai problemas de  acoso e/ou de relación entre o alumnado.

Vídeo: Por 13 razones. La importancia de las palabras.  Netflix España en Youtube


domingo, 29 de abril de 2018

Campamentos de verán para persoas con discapacidadeA Consellería de Política Social ven de convocar prazas para Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade.

Requisitos:
  • Ter recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%
  • Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos
  • Estar empadroado nalgún concello de Galicia
  • Non padecer ningunha enfermidade trasmisible con risco de contaxio
  • Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante a actividade
  • Ter unha capacidade mínima de participación e de comunicación nas actividades que se van desenvolver
  • Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que se solicita.

Destinos, actividades, datas e prezos
Prazo de presentación de solicitudes

Ata o día 30 de maio, incluído.

Modelo de solicitude e informe médico


Máis información

.- Nos servizos sociais comunitarios dos concellos
.- Nos servizos sociais dos centros de saúde
.- Nas Servizos de Dependencia e Autonomía Persoal das Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social
Resultado de imagen de teléfono social galicia 900 333 666

Orientación Académica e Profesional

A estas alturas do 3º trimestre,  todos os Departamentos de Orientación estamos inmersos na orientación académica e profesional. Nalgúns casos, como 4º de ESO  (no meu centro só se imparte a ESO), xa empezamos no 1º trimestre para que o alumnado xa teña reflexionado sobre as súas eleccións cando chega o momento da reserva de praza para Bacharelato (no mes de marzo).


En todos os cursos, a orientadora intervén nunha sesión de titoría (como mínimo) para darlles a información básica sobre a etapa; a avaliación, promoción e titulación na ESO; organización do curso seguintes: optativas, itinerarios...  Esta información básica achégase a través dunha presentación de diapositivas que queda a disposición do alumnado na Aula Virtual do centro. Ademáis, se lles entrega un dossier informativo, adaptado a cada nivel, en papel e que tamén está aloxado na Aula Virtual, a disposición do alumnado e das persoas titoras.

Aquí vos deixo os dossieres informativos de 1º, 2º e 3º de ESO, que estou utilizando co alumnado do meu centro este ano. Están adaptados ao noso contorno e a nosa oferta académica.miércoles, 25 de abril de 2018

Campamentos verán 2018A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2018
Servizos ofertados:
a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
c) Manutención en réxime de pensión completa.
d) O material necesario para a actividade.
e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais que por razón da súa discapacidade precisen apoio, disporase de persoal que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.
A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 15:00 e as 17:00 horas.
Cando a incorporación aos campamentos e albergues teña lugar fóra de Galicia, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada.
Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria as persoas mozas galegas residentes en Galicia. Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.
Idades:
En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de verán 2018, cómpre destacar o seguinte:
a) As persoas nacidas no ano 2000 non poderán facer os 18 anos antes da finalización do campamento.
b) As persoas nacidas no ano 2009 deberán ter feitos os 9 anos ao inicio do campamento.
Discapacidades:
As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:
a) Facer constar a súa condición na epígrafe que figura no seu impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios, se os precisar.
b) Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa.
c) Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.
Adxudicación das prazas
a) Por adxudicación directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles.
b) Por sorteo, por medios informáticos, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.
Solicitudes:
As solicitudes poden tramitarse en 
https://sede.xunta.es cos seguintes códigos:
Solicitude individual:  procedemento BS303A.
Solicitude múltiple:  procedemento BS303F.
Prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade:
procedemento BS303G  para solicitude individual
procedemento BS303H no caso de solicitude múltiple.
Prezo:
Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50%
As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%
Prazo:
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de maio de 2018
Máis información no
 DOG do 25 de abril de 2018