domingo, 11 de febrero de 2018

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional

Formación Profesional  A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de convocar probas de acceso a ciclos de grao medio e grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018.   (DOG do 8 de febreiro de 2018)

Segundo o calendario publicado, ata o 23 de febreiro está aberto o prazo de inscrición nas probas de acceso a ciclos de grao superior.  A solicitude poderá presentarse en calquera instituto que se imparta formación profesional.

As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición. 

Requisitos: Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018


A Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria ven de publicar a Orde do 22 de xaneiro de 2018, pola que se convocan axudas para a realización  de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Destinatarios: Alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de:

- 1º, 2º, 3º e 4º ESO. 
- 1º e 2º Bacharelato. 

Requisitos: 

- Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017-2018, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Para as actividades de integración (1º Bacharelato, que se desenvolverán no inicio do curso 2018-2019) estar matriculado/a, no curso 2017-2018, nun centro da Rede de Centros Plurilingües. 
- Non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso nin estar incurso/a nalgunha prohibición para a subvención. 
- Nota mínima na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía de Ben ou 6, curso 2016-2017. 
- Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/2017. 
- Ter DNI (excepto menores de 14 anos), ou NIE en vigor, segundo corresponda. No seu caso, dispoñer de pasaporte e documentación que permita viaxar ao estranxeiro

Prazo de solicitude:  do 8 de febreiro ao 7 de marzo (ambos incluídos)

Actividades que se convocan e achegas das familias:  Para información sobre a presentación de solicitudes e a documentación a entregar, entra na web http://edu.xunta.es/axudasle
miércoles, 24 de enero de 2018

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO

Convocada proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte  anos, no Diario Oficial de Galicia do 23 de xaneiro de 2018

QUEN PODE PRESENTARSE:

Condicións das persoas que aspiran a presentarse á proba:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2018.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes durante o curso 2017-18

PRAZO DE MATRÍCULA:

23 de febreiro ao 09 de marzo de 2018

REALIZACIÓN DAS PROBAS:


A proba celebrarase o día 20 de abril de 2018  en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESOConvocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, no Diario Oficial de Galicia do 23 de xaneiro de 2018.

QUEN PODE PRESENTARSE:

Condicións das persoas que aspiran a presentarse á proba:

·      Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da  proba.
·        Non estar en posesión do título de Graduado en ESO
·        Non estar matriculadas nin en 4º de ESO, nin na FP Básica

PRAZOS DE MATRÍCULA:

Convocatoria de xuño: do 12 ao 23 de marzo de 2018
Convocatoria de setembro: do 2 ao 09 de xullo de 2018

REALIZACIÓN DAS PROBAS:

As probas realizaranse en sesións de mañá e tarde os días:

ü 25 de maio
ü 7 de setembro
lunes, 18 de diciembre de 2017

Ti controlas en internet

A Axencia Española de Protección de Datos, en colaboración co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ven de presentar uns materiais destinados a fomentar a privacidade e a protección de datos, especialmente na rede.
Estes materiais inclúen unha Guía para Centros Educativos, unha serie de vídeos, Tu controlas en internet, e uns obradoiros para familias, Los menores y su cibermundo.


Clika na imaxe para acceder á Guía Protección de Datos en Centros Educativos

A Guía inclúe  respostas directas a máis de 80 preguntas, conceptos básicos e principios da protección de datos nos centros educativos.  Polo tanto, unha ferramenta moi útil para o traballo dos orientadores que nos enfrontamos a diario con moitas dúbidas ao respecto da licitude de moitas das nosas actuacións.Clika na imaxe para acceder aos vídeos da campaña

martes, 28 de noviembre de 2017

IDENTIDADE DIXITAL

A Consellería de Educación ven de publicar  GUÍA DE IDENTIDADE DIXITAL, unha web na que participan case vinte profesionais de recoñecido prestixio, no ámbito da orientación educativa, das TIC, da comunicación...

Enmarcada dentro da Estratexia Galega de Convivencia (2015-2020), nesta web abórdanse as dúbidas máis comúns que, tanto familias como profesorado e mesmo o alumnado, ten ao respecto de cuestións relativas á xestión da súa identidade dixital.

Nestas pílulas de vídeo dase resposta a máis de 50 preguntas, con rigor pero cunha linguaxe clara e cercana.

Tamén podes descargar a guía de referencia, clikando na imaxejueves, 16 de noviembre de 2017

IKIGAI, a importancia de buscar a razón de ser

No blog OrienTapas, recóllese unha reseña de Pilar Pérez Esteve, que recomenda un artigo da psicóloga Jennifer Delgado sobre o IKIGAI, un concepto japonés que ten que ver coa "razón de ser".

Comparto con Pilar Pérez Esteve o noso papel para acompañar ao alumnado na busca do seu IKIGAI. Axudarlles a facerse as preguntas axeitadas, a ver na direción correcta, a mirarse con valentía, saír da súa zona de confort e mirar o futuro con valentía.


Fonte da imaxe:  Rincón de Psicología
Trátase dunha traducción.  O orixinal en inglés para ser este:   Toronto Star Graphic