martes, 28 de enero de 2014

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS. CONVOCATORIA 2014


 A Orde do 14 de xaneiro de 2014 recolle a convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.
 - Consultar orde
 - Máis información da convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais

Importante
  • A solicitude de participación deberá presentarse en soporte papel na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento e farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacionEsta aplicación está activa a partir do 23 de xaneiro de 2014.
  • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
  • prazo de presentación de solicitudes será desde o 23 de xaneiro de 2014 ao 21 de febreiro de 2014. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario