lunes, 23 de febrero de 2015

CONVOCADAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS

PROBAS DE ACCESO A 
CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR
CONVOCATORIA 2015


A DOG de Galicia de hoxe luns, 23 de febreiro de 2015, ven de publicar a Convocatoria de probas para acceder a Ciclos de Grao Medio e de Grao Superior de formación profesional para o ano 2015.

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
·       Requisitos dos participantes:
  •  Non estar en posesión do título de bacharel ou equivalente
  • Cumprir 19 anos no 2015 ou
  • Ter cumpridos os 18 anos no 2015 e ter un título de técnico dunha familia profesional afín ao ciclo superior que se quere cursar.
    Inscrición na proba:
Do 23 de febreiro ao 06 de marzo, nun centro onde se cursen ensinanzas de formación profesional
·        Realización da proba
29 de abril de 2015
·        Resultado das probas:
15 de maio de 2015

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

       Requisitos dos participantes:
  •      Non estar en posesión do título de Graduado en ESO
  •      Cumprir 17 anos no ano 2015
·        Inscrición na proba:
Do 07 ao 20 de Abril de 2015, nun centro onde se impartan ensinanzas de formación profesional
·        Realización da proba
3 de xuño de 2015
·        Resultado das probas:

12 de xuño de 2015


Para mais información, pregunta no Departamento de Orientación do teu centro ou consulta o clika aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario