jueves, 21 de mayo de 2015

CAMPAMENTOS DE VERÁN PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE


A Consellería de Traballo e Benestar convoca campamentos de verán para persoas con discapacidade.

Trátase de estadías de 10 días de duración, cun obxectivo socializador e de convivencia, nun espazo lúdico, humano, integrador, formativo e seguro.

Persoas destinatarias

As que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos e presenten calquera tipo de limitación e / ou necesidade especial

Requisitos

· Ter recoñecida unha discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%
· Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos. Ter cumprida a idade mínima establecida ao inicio da quenda e non superar a máxima á súa finalización
· Estar empadroados nalgún concello de Galicia.
. Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade.
· Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
· Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que solicita.


Modelo de solicitude e de informe médico:

A solicitude e o informe médico formalizarase nos impresos oficiais e terán que estar asinadas polos pais/nais ou titores das persoas con discapacidade e polo persoal médico,
segundo corresponda.
Estes impresos están a disposición das persoas interesadas na páxina web: http://benestar.xunta.es/web/portal/campamentos-veran-


O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xuño incluído.
Máis información no teléfono social 900 333 666 e en http://benestar.xunta.esNo hay comentarios:

Publicar un comentario