jueves, 15 de junio de 2017

O Ministerio de Educación convoca colonias de verán para fomentar a inmersión lingüística en inglés para alumnado de 1º e 2º ESO

O Ministerio de Educación convoca 1000 axudas para a participación nunha das colonias de dúas semanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 2017 nalgunha localidade de España, para alumnos de 1º e 2º da ESO.
Requisitos:
a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2016/2017.
b. Obter, como mínimo, notable como nota media do curso 2015/2016.
c. Obter, como mínimo, notable como nota final na materia de inglés no curso 2015/2016.
d. Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.
Estas axudas distribúense en dous grupos:
Primeira quenda para alumnos de 1º da ESO: do 30 de xullo ao 13 de agosto de 2017:
. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.
. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.
Segunda quenda para alumnos de 2º da ESO: do 13 ao 27 de agosto de 2017:
. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.
. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.
GRUPO I
Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2016 se encontren nalgunha das seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I:
a) Orfandade absoluta do solicitante.
b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía legalmente cualificada (en grao superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante).
c) Pertencer a familias nas que o pai, nai ou titor legal encóntrese en situación de desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta.
d) Pertencer a familia numerosa.
e) Pertencer a familia monoparental.
GRUPO II
Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se encontren en ningunha das circunstancias anteriores formarán parte do denominado Grupo II.
As familias se comprometen a
. Trasladar ao seu fillo/a ao lugar onde se desenvolva a colonia e recollelo alí para levalo ao seu domicilio
. Abonar á empresa adxudicataria da organización das colonias:
    - 50€ no caso de que pertenzan ao Grupo I
    - 200 € no caso de que pertenzan ao Grupo II
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017.
Máis información no BOE do 8 de xuño de 2017 e en http://www.educacion.es


Fonte:  www.xuventude.xunta.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario